Talenten-motivatie-

analyse (TMA)

De TMA is een geïntegreerde systematiek op basis van een online persoonlijkheidstest voor ontwikkeling, selectie en beoordeling van medewerkers waarbij de ontwikkeling en het in kaart brengen van talenten en competenties centraal staan. 

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA talentenanalyse kandidaten centraal en op de troon die hem of haar past.

De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken.

Er worden in concrete bewoordingen 22 drijfveren en talenten van de kandidaat in kaart gebracht d.m.v. duidelijke rapportages. De basis van alle mogelijkheden vanuit de TMA methode zijn dus de aanwezige drijfveren en talenten. Vervolgens zijn er talloze mogelijkheden om hierin concreet de match met een persoonlijke- of organisatiewens te maken.

TMA toepassingen: