ACT®-

meting

ACT® is een slimme, innovatieve methodiek die op heldere, gedetailleerde wijze in slechts 12-15 minuten een antwoord geeft op vele vragen omtrent persoonlijke ontwikkeling.

De kracht van ACT® is dat de tool zich onderscheidt op een aantal gebieden van de traditionele meetmethoden: Het reikt tot het onbewuste, dat ongemerkt het gedrag van mensen aanstuurt. ACT® blijft dus niet steken bij de oppervlakte van zichtbaar gedrag en van cognitief denken.

ACT® kan dat omdat het niet alleen gebruik maakt van woorden maar ook van uitvoerig geteste en onderbouwde beelden. De combinatie van woorden en beelden brengt goed in beeld waar iemand vanuit zijn natuurlijke kracht handelt en waar hij op prestatiekracht handelt.

Met ACT® krijg je kennis hoe het onbewuste daadwerkelijk bewust kan worden gemaakt en ben je in staat een duurzame verandering in gang te zetten.

ACT® geeft o.a. antwoord op de volgende vragen: