Lekker

samenwerken

Wat maakt dat medewerkers binnen organisaties een fijne samenwerking ervaren? Het antwoord is vaak niet eenduidig en vereist maatwerk. In onze benadering onderscheiden wij drie thema’s om te werken aan de onderlinge samenwerking.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together (Nelson Mandela)

Teamcoaching

Helaas lopen teams wel eens vast. Onbegrip voert de boventoon en de energie gaat meer naar het ontbreken van de goede samenwerking dan naar het werk zelf. Het (deels) ontbreken van een fijne samenwerking kan leiden tot uitval of uitstroom van medewerkers. Dit zal elke organisatie willen voorkomen. 

Middels teamcoaching brengen wij een stroomversnelling in het (weer) oppakken van de onderlinge samenwerking. Door de juiste snaar te raken kunnen medewerkers opnieuw met elkaar verbinden en zich open stellen voor de ander.

Teamcommunicatie

(Mis)communicatie en onbegrip zorgen vaak onnodig voor minder productiviteit en werkplezier. Aandacht besteden aan teamcommunicatie gaat vaak over: Hoe gaan we met elkaar om en hoe spreken we elkaar aan? Welke afspraken maken we met elkaar? 

Door verschillen te herkennen, te respecteren en te werken aan communicatieve vaardigheden kunnen teamleden de verantwoordelijkheid (her)pakken om zijn of haar aandeel in een fijne samenwerking in te vullen. 

Teambuilding

Een team is niet zomaar een team. Om een (h)echt team te vormen, is er meer nodig dan de dagelijkse samenwerking op de werkvloer. Tijdig samen iets leuks doen en elkaar eens in een andere setting zien kan daarbij bijdragen.  

Een leuke dag in combinatie met wat meer diepgang, kan ervoor zorgen dat de flow op de werkvloer wordt versterkt. Leer elkaars persoonlijke waarden en drijfveren kennen in een informele setting en krijg als team vleugels!

Lekker samenwerken

Teamcoaching - Teamcommunicatie - Teambuilding

Teamcoaching

Uitbreiden van onderling vertrouwen en de neuzen nog verder dezelfde kant op krijgen

Teamcommunicatie

Verdere verbetering van de onderlinge
communicatie

Teambuilding

Elkaars sterke en minder sterke kanten leren kennen en nog beter hierop inspelen

Het werken met een team vereist maatwerk

Dit betekent voor ons