Training & coaching

Lekker op je plek

“Als je werk doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken” wordt er gezegd. Makkelijker gezegd dan gedaan. Lekker kunnen werken begeleidt medewerkers en organisaties bij het het invullen of vinden van de juiste plek: Lekker op je plek!

Lekker op je plek

Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen (Soren Kierkegaard)

TMA-analyse

Talentontwikkeling

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Om talent te kunnen ontwikkelen is er zelfinzicht nodig. Vanuit dit uitgangspunt werken wij met  zgn. Talenten-motivatie-analyse (TMA)

De TMA-methode is voor ons een instrument dat we inzetten bij vragen rondom talentontwikkeling. De TMA methode is een geïntegreerde systematiek op basis van een online persoonlijkheidstest waarbij het in kaart brengen van drijfveren, talenten en competenties centraal staan. 

Loopbaanvragen

Medewerkers die zoekende zijn op hun carrièrepad begeleiden wij om de juiste weg te vinden. Door zelfinzicht te vergroten, belemmerende overtuigingen te onderzoeken en praktische tools aan te reiken, helpen we hen op de juiste plek terecht te komen. 

Vaak dient ons instrument ACT®-meting als startpunt van een traject. Deze meetmethode reikt tot het onderbewuste dat ongemerkt het (disfunctioneel) gedrag van mensen aanstuurt. 

ACT meting
Lekker kunnen werken

Selectie & assessment

Het aannemen van de juiste mensen op de juiste plaats verkleint aan de voorkant het risico op uitstroom of uitval. Middels een assessment begeleiden en adviseren wij organisaties of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie.

Afhankelijk van de vraag bepalen wij welke van onze instrumenten (ACT®-meting of TMA-analyse) passend is om in te zetten. Daarnaast toetsen wij middels een rollenspel hoe een kandidaat zijn ontwikkelde talenten in de praktijk wel of niet laat zien. 

Lekker op je plek

Ontwikkeling loont!

Talentontwikkeling

Op zoek naar zelfinzichten, verdieping en talenten leren benutten

Loopbaanvragen

Zoeken naar de juiste
richting en plek binnen
of buiten organisaties

Selectie & Assessments

De juiste mensen
op de juiste plek

Lekker op je plek:

Een greep uit de vragen van onze opdrachtgevers:

ACT ® - meting