E-Book
'Voer hét gesprek om

verzuim te reduceren'

Inzichten en handvatten voor het reduceren van verzuim

Gratis E-Book voor professionals die zich bezig houden met verzuim op de werkvloer

Vul in en ontvang het LKW E-Book

Het Lekker kunnen werken KAR-model als leidraad voor gespreksvoering bij verzuim.

Het LKW E-book ‘Voer hét verzuimgesprek om verzuim te reduceren’ richt zich op de gesprekskant van verzuim en de invloed die dit kan hebben om verzuim te reduceren. Het KAR-model  staat hierbij centraal.

Het model bekijkt vanuit werkgeversbril naar wat er m.b.t. gespreksvoering met de medewerker nodig is om de verzuimdrempel (blijvend) te verhogen.

Het ontstaan van ons KAR-model is voortgekomen uit de praktijk en vormt de basis van onze tweedaagse training ‘Gespreksvoering bij verzuim’. In de loop van de tijd hebben wij het model verder geprofessionaliseerd en de toepasbaarheid vergroot.